Вести

Оглас за напредни ИТ вештини во Агенцијата за вработување на Република Македонија

Врз основа на ревидираниот Оперативен план за активнипрограми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката Обука за напредни ИТ вештини, финансирана […]