Информации

Обичаи и верувања

27 март 2020 Од народниот живот во Малешевијата  Бачување Првиот бач уште првиот ден по прем’зот, рано оди на бачијата подготвен да го земе млекото што му припаѓа, но и да биде добар домаќин. По […]

Информации

Обичаи и верувања

26 март 2020  Традиции Свадбени обичаи од Дебарско Последната ноќ девојката кај татко и не ја минува сама. Дента едно моимче или девојче ги повикува сите нејзини другарки вечерта да дојдат, да ја чуваат девојката. […]

Информации

Обичаи и верувања

20 март 2020 Фолклорни материјали од Тетовско  1. Прељубишта. Кај се родил Марко, па попораснал мало, му нап’лнила мајка му една црпка со вода, па го изпратила там на Балкана, свине да чува. Арно ама […]

Информации

Обичаи и верувања

19 март 2020  Народна филозофија Македонски народни пословици Откако ќе се скрши колата, триста џадиња прај не оди. От уши в’уши цару в’ уши. От црвец масло и од него (тоа). От којн на магаре. […]

Информации

Обичаи и верувања

17 март 2020  Лечење со билки   Според македонски лечебник Главобол Аште кого боле глава најди спориш, свари лози, мешај ја тури и цели се. Очебол Кому играат очи да пиет божурово семе прет сонце […]

Информации

Обичаи и верувања

16 март 2020 Народна филозофија Македонски народни гатанки од село Робово (Малешевско) А ме пална направих те улав. (ракија) Баба се топори, дедо се чекори. (подница и вршник) Бел дедо на сто нозе висит. (праз) […]

Информации

Обичаи и верувања

15 март 2020  Песни за пролетта  Пролетта како време кога повторно се враќа животот по пасивниот зимски песиод обемно е опеана во народните песни. Во тој контекст песните најмногу го опеваат цвеќето, како највпечатливиот елемент […]

Информации

Обичаи и верувања

12 март 2020  Народна филозофија, детски фолклор 1. Трпун, трпун, дивино! Вјавна којна пауна, та си ојде ведрина. Ведрокупци креваа, царатого дигаа. Царој синој плачат, каде да го скријат. Под букова сеница сам царот седеше, […]

Информации

Oбичаи и верувања

9 март 2020 Народна филозофија, пословици и поговорки Да му е жив на м’жа ми калемот. (За оваа пословица се раскажува следнава приказна: Се скарале две жени, комшивки. Едната била жена на учитељ, а другата […]