„Јазичен мозаик“ – нов лингвистички труд на Васил Дрвошанов - МИА
Информации

Обичаи и верувања – Верувања – суеверија

21 април 2021 Верувања – суеверија Брусничките вампири Заради воденичарството, а во водениците, познато е отсекогаш се настанувале вампири во Брусник почесто навраќале вампири. Еден од полошите според сеуште свежото сеќавање, се појавил во 1932 […]

Информации

Обичаи и верувања

20 април 2021  Народна филозофија Македонски народни гатанки Кокошка Сто фустани носит, ко ќе дувнит ветрот г’зот је се видит. Парталаа Ѓупка, дуна ветро и се виде газо. Клекна кмет остаи мед, двајца го видоа […]

„Јазичен мозаик“ – нов лингвистички труд на Васил Дрвошанов - МИА
Информации

Обичаи и верувања

18 април 2021  Свадбени обичаи од село Брусник, Битолско  Родителите се оние кои ја избираат девојката за сопруга на својот син, меѓутоа имало случаи и момчето да ја произнесе својата желба. Но тоа секогаш го […]

„Јазичен мозаик“ – нов лингвистички труд на Васил Дрвошанов - МИА
Информации

Обичаи и верувања – Од колективното паметење

17 април 2021  Од колективното паметење Владиката ги учи селаните Во едно село, кога служил попот литургија, не го слушале селаните, си играле в цркоф играчки. Попот пошол коде владиката да се плачет. Дошол владиката […]

„Јазичен мозаик“ – нов лингвистички труд на Васил Дрвошанов - МИА
Информации

Обичаи и верувања – Македонски манастири

16 април 2021  Македонски манастири Манастирски комплекс Свети Атанасиј Историско-хронолошки преглед За манастирскиот комплекс Св. Атанасиј веќе има објавено сеопфатна монографија во која е даден хронолошкиот приказ за активностите и случувањата од 13 век до […]

Информации

Обичаи и верувања – Народна филозофија

15 април 2021  Народна филозофија Македонски народни гатанки Кокошка Сто фустани носит, ко ќе дувнит ветрот г’зот је се видит. Парталаа Ѓупка, дуна ветро и се виде газо. Клекна кмет остаи мед, двајца го видоа […]

„Јазичен мозаик“ – нов лингвистички труд на Васил Дрвошанов - МИА
Информации

Обичаи и верувања

14 април 2021 Народна филозофија Пословици и поговорки од Сетина и Попадија Извади си ги очите. И ѕидот има уши. Итар е, ама без ум. Има пари, ама чуму му се. Јади пи, легни спи. […]

„Јазичен мозаик“ – нов лингвистички труд на Васил Дрвошанов - МИА
Информации

Обичаи и верувања – Нaродна медицина 

12 април 2021 Нaродна медицина  Баења Баењата претставуваат народна медицина во која лек е зборот. Но освен поетските текстови при изведувањето на баењата се изведуваат и одредени обредни дејствија со разни предмети, како што се […]

„Јазичен мозаик“ – нов лингвистички труд на Васил Дрвошанов - МИА
Информации

Обичаи и верувања

11 април 2021 Македонски манастири Манастирски комплекс Свети Атанасиј Историско-хронолошки преглед За манастирскиот комплекс Св. Атанасиј веќе има објавено сеопфатна монографија во која е даден хронолошкиот приказ за активностите и случувањата од 13 век до […]