Астрономски календар

Астрономски календар

– Денеска вторник, 27 јули 2021 година, 208-иот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 157 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 21 минута, а ќе зајде во 19 часот […]

Астрономски календар

Астрономски календар

– Денеска понеделник, 26 јули 2021 година, 207-иот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 158 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 20 минути, а ќе зајде во 20 часот. Денов […]

Астрономски календар

Астрономски календар

– Денеска недела, 25 јули 2021 година, 206-иот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 159 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 18 минути, а ќе зајде во 20 часот и […]

Астрономски календар

Астрономски календар

– Денеска сабота, 24 јули 2021 година, 205-иот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 160 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 18 минути, а ќе зајде во 20 часот и […]

Астрономски календар

Астрономски календар

– Денеска петок, 23 јули 2021 година, 204-иот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 161 ден. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 17 минути, а ќе зајде во 20 часот и […]

Астрономски календар

Астрономски календар

– Денеска четврток, 22 јули 2021 година, 203-иот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 162 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 16 минути, а ќе зајде во 20 часот и […]

Астрономски календар

Астрономски календар

– Денеска среда, 21 јули 2021 година, 202-иот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 163 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 15 минути, а ќе зајде во 20 часот и […]

Астрономски календар

Астрономски календар

– Денеска вторник, 20 јули 2021 година, 201-иот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 164 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 14 минути, а ќе зајде во 20 часот и […]

Астрономски календар

Астрономски календар

– Денеска понеделник, 19 јули 2021 година, 200-иот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 165 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 13 минути, а ќе зајде во 20 часот […]

Астрономски календар

Астрономски календар

– Денеска недела, 18 јули 2021 година, 199-иот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 166 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 12 минути, а ќе зајде во 20 часот […]