–>

Јавен повик за регистрирање на здруженија и фондации што делуваат во областа животна средина

ministerstvo-za-zivotna-sredina
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK

Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека е во процес на изработка Регистар на здруженијата на граѓани и фондации во Република Северна Македонија што работат на заштита на животната средина и природата во кој ќе бидат класифицирани по приоритетни области на интерес.

На овој начин, како што наведуваат од МЖСПП, се подобрува комуникацијата со невладиниот сектор и се очекува поефикасна соработка.

За регистрирање, потребно е заинтересираните здруженија на граѓани и фондациите да го пополнат Образецот за регистрација што е достапен веб-страница на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK