August 30, 2023

Тамара Јованов: Семејното насилство во државава од институциите се третира како “остави ги, нивна работа; што сакаат нека прават”

Семејното насилство во државава од институциите се третира како “остави ги, нивна работа; што сакаат нека прават”. Притоа, сосема небитен

Прочитај повеќе »