–>

Костадиновска-Стојчевска: Како министерка поднесов барање за информација од јавен карактер до Филхармонија за да добијам записници за дел од работењето

Костадиновска-Стојчевска-Како-министерка-поднесов-барање-за-информација-од-јавен-карактер.jpg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OKРазрешувањето на директорката на Националната филхармонија, и на целиот Управен одбор неодамна, наиде на реакции, на кои свој одговор даде министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска, на денешната прес-конференција во Владата.

Министерката рече дека Филхармонија е една од националните установи во која се слева највисок буџет од граѓаните на државата, преку Министерството за култура. Институција која има огромана поддршка и на која ѝ се подмирени сите трошоци, програмски и матерјални, и која има своја посебна сметка која ја полни по разни основи.

„Одбивам да бидам квалификувана како министерка која врши политички прогон или каков било притисок, или дека сум настапила против раководно лице кое застанало на страната на колективот, како што беше речено во реакциите. Мило ми е што поранашната директорка е заедно со вработените, но на ниту една национална институција која се финансира од државниот буџет нема да дозволам да располага со имотот и со средствата без почитување на правилниците и на соодветни одлуки“, рече министерката Костадиновска-Стојчевска која потоа наброја неколку примери од Извештајот на работната група од Министерството за култура во кој се наведени пропусти во работењето на поранешната директорка и Управниот одбор.

Комисијата од Министерството за култура изврши увид во Филахрмонија на документацијта поврзана со издавање на салата на ден 7.5.2023 година, за настан на Конвенција на жени и на документацијата поврзана со издавање на просторот под закуп на Бистро Бока.

Министерката за култура посочи дека за првиот случај, увидено дека не се исполнети обврските од член 3, 7, 8 и 9 од Договорот, според кои се предвидени обврски за договорните страни за доставување на списоци и записници, кои треба да бидат дел од договорната документација, a кои не беа презентирани на Комисијата.

„И во Извештајот на Државниот инспекторат за труд е констатирано дека не е почитуван Правилникот за ангажирање вработени лица при изнајмување на просторот. Па така ангажираните не кореспондираат со утврдениот потребен персонал предвиден во член 5 став 3 од Договорот. Со вака предвидената одредба од Договорот, за ангажирање на персонал од страна на организаторот да ракува и управува со опремата на установата која е во државна сопственост, се овозможува евентуално нестручно и несовесно ракување и можност за оштетување на опремата“, објасни министерката Костадиновска-Стојчевска. Таа додаде дека за овој настан, не е поднесено барање за изнајмување, а и не е наплатена затезна камата за задоцнета наплата на фактурата, со што директно се наштетува на Буџетот на државата, а со неангажирање професионални лица за управување со скапата опрема, се покажува несовесно однесување кон имот на институцијата.

Во однос на издавањето на просторот на бифето на Бистро Бока, не е испочитувана одлуката со која е определена квадратурата која смее да се изнајмува, како и тоа што со разни одлуки околу плаќањето на закупот, закупецот е доведен во правна заблуда околу плаќање на кириите. „Околу предвреме раскинатиот договор со Бистро Бока, е констатирано дека Управниот одбор нема донесено одлука за раскинување на договорот, што повторно е на директна штета на Буџетот“, рече министерката за култура.

Минситерката Костадиновска-Стојчевска на прес-конференцијата, осврнувајќи се на реакцијата на социјалните медиуми на поранешната директорка на Филхармонија дека имало повеќе пати инспекции во установата рече дека е тоа точно.

„Точно е дека повеќе пати имавме инспекции. Тие уследија по пријави до Мининистерството за култура за извесни неправилности во работењето. Имавме укажувања дека имало институции кои го уништиле угледот на установата. Но, ние никако не наоѓаме записници за евентуални договори со такви институции. Не можеме да најдеме записник ниту за настанот на 7 мај, и затоа јас како минситерка поднесов барање за информација од јавен карактер до Филхармонија, да ги добијам записниците. Кога ќе ја добијам информацијата, ќе излеземе сите јавно и се надевам сите, вклучувајќи ме и мене ќе пресудиме кој на кого треба да се извини. Тогаш ќе одговориме кој е вистинскиот мотив за нивните рекции и за сè што беше изнесувано во минатото, дека јас сум правела каков било политички притисок врз поранешната директорка“, изјави министерката за култура.

На крајот министерката Костадиновска – Стојчевска посочи дека според сите увиди и извештаи, од Министерството за култура и од Државниот инспекторат за труд, директорката на Филхармонија е разрешена заради несовесно менаџирање со националната установа, ненавремено и несовесно извршување на работните задачи во насока на заштита на јавниот интерес и јавните средства.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK