Студијата сугерира можна поврзаност помеѓу мобилните телефони и хипертензијата

using phone
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK

Дали некогаш сте размислувале за потенцијалните здравствени ризици поврзани со вашиот мобилен телефон? Нашите телефони се дигитални уреди кои емитуваат повеќе зрачења и не помага тоа што постојано ги користиме.Една нова студија спроведена од UK Biobank сугерира дека можеби постои врска помеѓу користењето мобилни телефони и хипертензијата. Оваа студија, во која учествуваа над 212.000 учесници без претходна хипертензија, покажа дека оние кои ги користеле своите мобилни телефони барем еднаш неделно за да остваруваат или примаат повици имале значително поголем ризик од развој на новопојавена хипертензија.

За време на експериментот во текот на 12 години, 13.984 учесници развиле новопојавена хипертензија. Истражувачите откриле дека во споредба со некорисниците на мобилни телефони, корисниците на мобилни телефони имале коефициент на опасност од 1,07, со 95 отсто интервал на доверба од 1,01-1,12. Ова значи дека ризикот од развој на хипертензија бил 7 отсто поголем кај корисниците на мобилни телефони отколку кај оние кои не биле корисници.

Оваа нова информација е особено релевантна. Хипертензијата е позната и како тивок убиец. Тоа е водечка причина за срцеви заболувања и има повеќе компликации, вклучувајќи мозочен удар и бубрежна болест. Тоа влијае и на повеќе од 1 милијарда луѓе ширум светот.

Иако студијата не докажува директна врска помеѓу користењето мобилни телефони и хипертензијата, таа сугерира можна врска што треба дополнително да се истражи.

Авторите на студијата сугерираат дека тоа би можело да биде поврзано со електромагнетното зрачење (EMR) што го емитуваат мобилните телефони. Се покажа дека EMR има потенцијално влијание врз здравјето на луѓето. Претходните студии го поврзуваа со зголемен крвен притисок и пулс.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK