Софија Куновска: СРАМ


СРАМ


 

Да се номинра три пати човек за амбасадор и три пати да биде одбиен од различни држави не е проблем на кандидатот туку на оној кој го кандидира.
Евидентно дека приватните интереси се над државните.

Османи постапува неодговорно, но секако тоа не е без согласност на државниот врв.
Не ве плаќаме за да ни нанесувате ваков срам.