ДЗР го објави извештајот „Ефективност на информацискиот систем во Управата за јавни приходи за администрирање на јавните давачки“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK

Државниот завод за ревизија го објави конечниот ревизорски извештај од извршената ревизија на успешност-ИТ ревизија „Ефективност на информацискиот систем во Управата за јавни приходи за администрирање на јавните давачки“.Линк за директен пристап до извештајот: https://dzr.mk/sites/default/files/2023-05/177_IT_sistem_vo_UJP_2022.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK