Ангеловска-Бежоска во Штип: Дефицитот на тековната сметка во 2023 година ќе се намали при помали цени на енергентите

angelovska
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK

Mожностите за продлабочување на соработката помеѓу Народната банка и Универзитетот „Гоце Делчев“ ‒ Штип во делот на истражувачката работа и макроекономското моделирање беа разгледани во рамките на денешната посета на гувернерката Анита Ангеловска-Бежоска на Универзитетот, каде оствари средба со ректорот проф. д-р Дејан Мираковски и со проф. д-р Дарко Лазаров.

Во рамките на редовната практика за споделување на макроекономските податоци со различни целни групи во јавноста, гувернерката одржа предавање пред студентите на Економскиот факултет при Универзитетот на коешто се обратија и деканката на Економскиот факултет, проф. д-р Оливера Ѓоргиева Трајковска, како и проф. д-р Дарко Лазаров.

-Според најновиот циклус макроекономски проекции на Народната банка, годинава се очекува стеснување на дефицитот на тековната сметка, како резултат на подобрувањето на надворешното окружување преку намалување на притисоците од трговската размена, а пред се кај енергентите. Финансиските приливи и понатаму би биле солидни и би го покривале дефицитот на тековната сметка, но истовремено ќе бидат доволни и за зголемување на девизните резерви. Сепак, неизвесноста опстојува и потребно е внимателно следење, посочи Ангеловска- Бежоска на предавањето.

Забележа дека движењата во надворешниот сектор се исклучително значајни за Народната банка со оглед на нашата монетарна стратегија на одржување стабилен девизен курс на денарот.

-Дефицитот на тековната сметка лани значително се прошири, главно како резултат на енергетската криза, односно увозот на енергенти по исклучително високи цени. Дел од овие притисоци беа ублажени преку високиот раст на дознаките од странство. Дознаките коишто беа значително погодени во периодот на пандемијата, во изминатиот период растеа со високи стапки на раст од 30 до 40 отсто, со што во 2022 година достигнаа 2,4 милијарди евра, што е историски највисоко ниво. На среден рок се очекува дека тие и натаму ќе растат, но значително поумерено со од годишен раст од 3 до 4 отсто, рече гувернерката.

Очекувањата за намалување на притисоците кај енергентите, а со тоа и врз трговскиот дефицит, додаде, ќе придонесат за стеснување на дефицитот на тековната сметка во 2023 година за 2,4 п.п. од БДП на годишна основа, односно тој ќе изнесува 3,6 отсто од БДП. Се очекува ваков тренд и на среден рок во услови на натамошна постепена стабилизација на цените на примарните производи и натамошно закрепнување на странската извозна побарувачка.

-Финансиските нето-приливи во периодот 2023 ‒ 2025 година во целост би го финансирале дефицитот на тековната сметка и би придонесле за натамошен раст на девизните резерви, коишто за целиот период ќе останат на соодветно ниво. Странските директни инвестиции минатата година достигнаа 5,7 проценти од БДП, што е една од повисоките стапки досега. Очекувањата за следниот период се дека тие и натаму ќе растат и во просек би изнесувале 3,7 отсто од БДП на среден рок, потенцира Ангеловска-Бежоска.

Во презентацијата пред студентите гувернерката се осврна и на очекувањата за економскиот раст годинава, како и за инфлацијата. Говорејќи за економскиот раст, гувернерката истакна дека растот на македонската економија во 2023 година би изнесувал 2,1 процент (еднаков на остварениот претходната година), а инфлацијата би се свела на едноцифрено ниво од 8 до 9 отсто и потоа на среден рок би забележала натамошно намалување и сведување под 3 проценти, како што беше и октомвриската проекција.

Геополитичките превирања и нивните можни ефекти врз синџирите на снабдување и светските цени, евентуалното поостро затегнување на глобалните финансиски услови, како и случувањата во финансиските системи во одделни економии, како што кажа, и натаму се ризиците за надолни проекции

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK