Акцијата на Реплек ќе стане достапна за повеќе инвеститори

Replek Foto
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK

Од Реплек АД Скопје преку Македонската берза информираа дека на Годишното собрание на компанијата одржано на 25.04.2024 година била донесена Одлука за поделба на обичните акциии издадени од Реплек и намалување на номиналниот износ на акциите во сооднос 1:10 .-Врз основа на член 5 од оваа одлука уписот на поделбата на акциите во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје ќе биде спроведен согласно состојбата на акционерската книга на ден 12.07.2024 година, по спроведено порамнување на берзанските трансакции.

Продолжете со читање на emagazin.mk

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK