Во март целата потрошена електрична енергија била од домашно производство

struja
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK

Според податоците на Државниот завод за статистика, во март 2023 година, вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 629 636 МWh електрична енергија, 34.556 мил. нм3 природен гас, 446 502 тон јаглен и 104 814 тони нафтени продукти.

Бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија е целосно обезбедена од бруто-домашното производство на
електрична енергија, додека 99.7 % од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на електрична
енергија.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK