Владата на седница утврди текстови на два предлози на закони во областа на енергетиката

Влада-Новиот-деветти-пакет-антикризни-мерки-во-вредност-од-662.jpg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OKВладата на денешната седница, утврди текстови на два предлог на закони во областа на енергетската сфера: Предлог на Закон за обновливи извори на енергија и Предлог на Закон за енергетика, чијашто материја претходно била уредена во еден закон.

Новината што се воведува, да има посебен закон за обновливи извори на енергија, според посочувањето од предлагачот, Министерството за економија, е согласно определбата на Владата за поттикнување инвестиции во областа на обновливите извори на енергија, како и согласно ваквите определби и законски одредби на Европската Унија.

Клучната цел на Предлогот на Закон за обновливи извори на енергија е поедноставување на процедурите во однос на употребата на обновливите извори на енергија, на линија на законодавниот Пакет на ЕУ за чиста енергија.

Клучната цел на Предлогот на Закон за енергетика е транспонирање на регулативите и директивите на ЕУ – за сигурно, безбедно и квалитетно снабдување со енергија на потрошувачите и постигнување енергетски ефикасен, конкурентен и финансиски одржлив енергетски сектор, со примена на начелата на недискриминација, објективност и транспарентност.

Двете предлог законски решенија се работени со поддршка на УСАИД.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK