Признание за Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп за промовирање на родовата еднаквост на работното место

filip_moris_001_Priznanie
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK

Компанијата Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп (ФМТКП) е добитник на признание за промовирање на родовата еднаквост на работното место, во рамките на годинашната кампања на Алијансата за родова еднаквост (GEA) наречена „Митови наспроти Факти“.На вчерашниот настан со кој беше одбележан крајот на кампањата по повод меѓународниот ден на жената, на ФМТКП му беше оддадено признание и за континуирана поддршка како партнер на заложбите на Алијансата за родовата еднаквост на работното место.

Како голема меѓународна компанија, со повеќе од 89.000 вработени, Филип Морис Интернешнал (ФМИ) воспостави стандарди за извонредност за родова еднаквост, поради кои неколку години по ред е добитник на глобалниот сертификат EQUAL-SALARY за еднаква плата на мажите и жените.

Конкретните иницијативи на ФМИ и, воедно, на ФМТКП за целосно достигнување на родовата еднаквост вклучуваат: решавање на родовата пристрасност во проценките на талентите – вклучително и при регрутирање, управување со системи за следење на резултати и можности за унапредување, користење на родово неутрален јазик во огласите за работа, а потесниот избор на кандидати се прави со рамнотежа помеѓу половите и се користат различни панели за интервјуа, за да се намали ризикот од несвесна пристраност во проценките на талентите.

 Како резултат на ова, следната цел на компанијата во поглед на родовата застапеност е 35 проценти од жените да бидат на високи лидерски позиции до 2025 година. Новата цел ја демонстрира желбата на компанијата за постојано подобрување на родовата застапеност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK