Интервју со Лола Давидовиќ: Сити Колеџ е заслужен за целиот процес на откривање, поставување и реализација на моите професионални цели

thumbnail_individualna1.jpg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK







Интервју со Лола Давидовиќ, дипломец на Сити Колеџ

Што нуди и што е потребно да нуди високото образование, како да се избере вистинскиот универзитет и што е клучно при изборот, што да се очекува од академскиот кадар и како да се вреднуваат опциите, според Лола Давидовиќ, game developer ова се најважните прашања што секој што бара квалитетно високо образование треба да бара одговор.

– Како дојде до тоа изборот за твоето образование да биде Сити Колеџ?

Изборот беше сосема случаен, но воедно и по малку предодреден. Како средношколец со мисија да го продолжи своето образование на некој престижен универзитет и со желба да се искуси живот во некоја друга европска држава, трагав по повеќе опции коишто би ги исполниле моите тогашни критериуми. Запознавањето со Сити Колеџ се случи преку посета од страна на нивен академски кадар и презентација за тоа кои се знаењата и вештините како цел на нивните студенти, а секако и една поширока слика за целиот живот во Солун. Иако на почеток токму Сити Колеџ не беше во мојот преден план поради моето амбициозно залетување кон некои поголеми универзитети со илјадници други студенти каде што и започна мојот академски пат, сепак истите причини беа и тоа што ме натера да ја разгледам опцијата за започнување од почеток со студии на факултетот за Компјутерски науки која беше крајна, а и една од моите најдобри досегашни одлуки.

– Како ти помогна факултетот за Компјутерски науки при достигнувањето на професионалните цели?

Мислам дека е поточно да кажам дека Сити Колеџ е заслужен за целиот процес на откривање, поставување и реализација на моите професионални цели. Константната и неизмерна поддршка од страна на академскиот кадар на факултетот за Компјутерски науки во текот на тригодишните студии е тоа што го поттикна мојот интерес на определени полиња во оваа професија и ми овозможи да го стекнам моето научно знаење па и сите други вештини кои сметам дека се непроценливи, но и клучни за поставување и реализација на посакуваната кариера. Благодарение на универзитетската наставна програма имав можност да се запознаам со процесот на развивање игри и да оформам некоја база од знаење врз која подоцна ми се пружи прилика да се надоградувам и професионално.

– Каде е Лола сега, и каде сака да биде во иднина?

Лола е среќно вработена во Фјуриос Авокадо скоро три години :). Работам на тоа што си го имав и поставено како цел, а тоа е токму креирањето на видео игри. Како млад човек моменталните цели ми се стекнување на што е можно повеќе разновидно знаење токму во оваа сфера, до некаде слично и на академското искуство во однос на процесот на откривање и поставување на професионални па и животни цели.

– Колкаво е влијанието од студирањето на престижен британски универзитет во однос на професионалното напредување?

Сметам дека во денешно време, поради “бескрајниот” избор на области за работа и лесниот пристап до информации, е веројатно поедноставно да се стекне знаење за конкретна наука и надвор од образовните институции, што можеби не било појава до пред некоја година. Во секој случај, моето искуство и мислење е дека развивањето на академските вештини и севкупното знаење и начин на размислување на кои те учи токму студирањето на еден таков универзитет, се клучни за понатамошно професионално развивање и истакнување во работниот однос. Земајќи го тоа предвид, мислам дека е исправно да се изведе заклучок за значајната улога на еден престижен универзитет во оформување на академска личност како и обука за понатамошно напредување со завршување на студиите. Како позитивен исход би сакала да ја издвојам и споделам можноста за пружање на работни прилики за која во мојот случај токму факултетот имаше важна улога и сум скоро и сигурна дека не би се ни случила без моето искуство во Сити Колеџ.

– Ако можеш да издвоиш, што е највредно од твоето академско искуство на Сити Колеџ?

Мислам дека ја искористив секоја прилика да го споделам моето позитивно искуство за сѐ што нуди Сити Колеџ како образовна институција и средина која овозможува успешно развивање како академска личност. Затоа би сакала како највредно доживување да го истакнам целото стекнато знаење и сите овозможени прилики кои се должат на мојот професор Иво Нешковиќ кој со своето менторство ми побуди интерес за нови концепти од областа на компјутерските науки и е заслужен за моето академско оформување и професионално реализирање како game developer.

– Збор, два за помладите генерации што сега се запишуваат на студии.

Степенот на престиж на еден универзитет не секогаш е мерило за квалитетот на знаењето кое истиот може и да го пружи. Според моето искуство, позитивниот исход од едни студии е склоп од дејствувањето на академскиот кадар во образовната институција, начинот на кој знаењето е пренесено на студентите, пружањето прилики за истражување на сопствените професионални интереси, а секако и целокупната работна атмосфера која ја нуди самата институција. Студиите треба да се нешто коешто претставува задоволство и наговестување на потенцијалната животна професија. Сметам дека јас успешно сум ги постигнала целите на еден факултет, а затоа можам да се заблагодарам на Сити Колеџ.

(ПР)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK