Во Србија подготвен План за кризи за обезбедување експертска поддршка на вработените, децата и родителите

srbija_345345354534
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK

– Министерството за образование, Министерството за здравство, УНИЦЕФ, Тимот за интервенција во психолошка криза во заедницата, Филозофскиот факултет, Друштвото на психолози на Србија, Училишниот тим за кризни ситуации и вработените во ОУ „Владислав Рибникар“ подготвија План за интервенција во кризи. Планот предвидува организирано обезбедување стручна индивидуална и групна поддршка на вработените, децата и родителите, организирано враќање и подготовка на децата за враќање на училиште, кој МИА во целост го пренесува, јави дописникот од Белград.Организираната професионална, индивидуална и групна поддршка започна вчера и во наредниот период ќе ја обезбедуваат психијатри и психолози од Институтот за ментално здравје, Клиниката за психијатрија на Клиничкиот центар на Србија, Здружението на психолози во термини што ќе се достават до родителите.

Формиран е Училишен тим за интервенција во кризи кој ќе го организира враќањето на учениците на училиште и ќе ги информира родителите за деталите преку редовни канали за комуникација. Со цел да се подготват учениците за враќање на наставата, ќе се одржат состаноци на Советот на родители, Советот на наставници и родителски средби со родителите на учениците од паралелките кои беа најдиректно нападнати.

Учениците ќе се вратат на настава следната недела, во циклуси, почнувајќи од среда, 10 мај. Од понеделник, 8 мај и секој нареден ден, ќе се организира прием, односно продолжен престој за учениците од прво до четврто одделение.

Планот за активности ќе биде приспособен на потребите во текот на неделата, а Министерството за образование и Министерството за здравство ќе му дадат советодавна и стручна поддршка на училиштето.

Стручна поддршка ќе биде дадена во музичките и балетските училишта кои ги посетуваа трагично настраданите ученици, како и во училиштата во Смедерево и Младеновац, каде ќе се формираат Училишни кризни тимови и ќе се обезбеди стручна психолошка поддршка за учениците, вработените и родителите.

Исто така, министерот за образование Бранко Ружиќ и министерот за државна администрација и локална самоуправа Александар Мартиновиќ се договорија локалните совети за безбедност, во кои се вклучени сите државни сектори и јавни служби на локално ниво, да бидат вклучени во поддршката на учениците, нивните родители, вработените и во сите училишта во Србија, бидејќи без оглед на тоа што многу деца не биле вклучени во настанот, веќе имале сознание, и можат да покажат одредени реакции на трауматичниот настан, за што е потребна поддршка од заедницата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK