Проф. Каракамишева: После речиси 8 години “шарена окупација” на државата едно нешто се извлекува како непобитен факт!

karakamisheva
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK

После речиси 8 години “шарена окупација” на државата едно нешто се извлекува како непобитен факт!
НЕПОБИТЕН ФАКТ е дека “борбата” беше исклучиво за стекнување материјални интереси, влијанија и за добивање на позиции во државните органи.Ништо друго и ништо повеќе од тоа!
Ниту правда донесоа, ниту право видовме, ниту мир има!
#небидишарен
#бидивистинскиборецзачовековиправа

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK