Музичкиот ансамбл во Република Северна Македонија – Тетово добива простории за работа на трајно користење

Наместо-на-политички-игри-во-училиштата-општина-Тетово-да-се.jpg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OKВладата на Република Северна Македонија донесе Одлука со којашто на Националната установа Музички ансамбл во Република Северна Македонија – Тетово, му се даваат на трајно користење, без надомест, простории кои се наоѓаат на улица „Тетово” б.б, Тетово, сопственост на Република Северна Македонија.

Задолжение да се реши просторното сместување на Н.У. Галерија Гостивар, формирана со одлука на Владата

Во врска со сместувањето на Н.У. Галерија Гостивар, формирана со одлука на Владата на Република Северна Македонија, по насока на претседателот на Владата, задолжено е Министерството за култура да ја разгледа постојната документација, испратена од Н.У. Галерија Гостивар до Владата и да излезе со предлог решение во врска со нејзиното трајно сместување.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK