КРВОДАРИТЕЛ со јавно прашање до Институт за Трансфузиона Медицина на РМ и Филипче


Како што најавивме во нашата претходна објава(На фејсбук): Ова е продолжение.
Според ‘ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА‘ за разлика од 2020-та бележи двојно зголемување на финансиите кои се планирани за бенефициите кои им следуваат на крводарителите со повеќе од 10 дарувања.

Јавно ги прашуваме

Институт за Трансфузиона Медицина на РМ


и господинот министер за здравство

Венко Филипче

: КОГА ПЛАНИРАВТЕ ДА ЈА ОБЈАВИТЕ ОВАА ИНФОРМАЦИЈА И КОИ БЕНЕФИЦИИ ПЛАНИРАТЕ ДА ГИ ОБНОВИТЕ ИЛИ ВОВЕДЕТЕ?

Линкови до програмите: