Анкета: Дали знаете која е ОСНОВНАТА причина за болестите поврзани со пушењето?


Дали знаете која е ОСНОВНАТА причина за болестите поврзани со пушењето?
662 гласови · 662 одговори
Анкетата ќе биде активна уште 29 дена 16 ч и 1 мин