ЕВН – Известување за планирани прекини 01.03.2018


Екипи на ЕВН Македонија, на  01.03.2018 год. поради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енерија, ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа, поради што без снабдување со електрична енергија ќе останат населените места на следните локации:


 

  • КЕЦ Прилеп – во период од 11:00 – 13:00 – без електрична енергија ќе останат зградите Д2 и Д3 во населба Точила кај објектот од Донија
  • КЕЦ Прилеп – во период од 13:00 – 15:00 –  без електрична енергија ќе останат дел од улиците Вардарска, Круме Волнароски
  • КЕЦ Скопје Васил Главинов– во период од 09:00 – 13:00 – без електрична енергија ќе остане Скопје-Бутел: Боца Иванова ББ, Гаши Комерц, Јафа ПрометДООЕЛ, Клан ДООЕЛ Скопје, АБЦ Комерц.
  • КЕЦ Тетово– во период од 10:00 – 15:00 – без електрична енергија ќе остане с. Доброште
  • КЕЦ Тетово– во период од 09:00 ч – 15:00 ч без електрична енергија ќе останe дел од с.Калник (над Школото)
  • КЕЦ Тетово – во период од 07:00 ч – 08:00 ч без електрична енергија ќе остане дел од ул.Љубо Божиновски ПИШ односно  објекти околу средно економско училиште
  • КЕЦ Битола – во период од 12:30 ч – 14:30 ч без електрична енергија ќе останат с.Магарево, с.Трново, Хотел Молика, Копанки, Вили Оскар , Шумски фенери, детското одморалиште со околните стопански и нестопански објекти.
  • КЕЦ Битола – во период од 10:30 ч – 12:30 ч без електрична енергија ќе остане с.Братиндол, с.Цапари, с.Ротино, с.Рамна, с.Лера, с.Ѓавато, с.Кажани, с.Маловишта, с.Доленци , мали ХЕЦ с.Маловишта, БК Милениум, ф-ка Фалко во с.Цапари и околните стопански и нестопански објекти.
  • КЕЦ Штип – во период од 09:30 ч – 14:30 ч без електрична енергија ќе остане Ул.Кирил Пејчиновиќ, нас Бабинас.Дузлачки Рид
  • КЕЦ Делчево – во период од 11:00 ч – 12:00 ч без електрична енергија ќе остане дел од ул Острец