ЕВН – Известување за планирани прекини 02.03.2018


Екипи на ЕВН Македонија, на  02.03.2018 год. поради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енерија, ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа, поради што без снабдување со електрична енергија ќе останат населените места на следните локации:


 

  • КЕЦ Кратово – во период од 10:30 – 14:00 – без електрична енергија ќе остане с.Кетеново
  • КЕЦ Скопје Аеродром – во период од 09:30 – 10:30 – без електрична енергија ќе останe Скопје-Кисела Вода: дел од бул.Србија (реон околу сервис „Скендеровски“ фирми автосервис „Скендеровски“, Микроасу, Гранд експорт, Енерго системи и др. во околината), дел од ул.Сава Ковачевиќ – бр. 2 и 15
  • КЕЦ Скопје Ѓорче Петров – во период од 10:30 – 14:30 – без електрична енергија ќе останe ул.Александар Урдаревски бб кај Винце комерц
  • КЕЦ Скопје Аеродром – во период од 09:00 – 10:00 – без електрична енергија ќе останe Скопје-Кисела Вода: дел од ул.Првомајска – 4,6,8,10,12,18, дел од бул.Србија (фирми околу Евроазија, Пластекс, Крка, NGH, Флуид, Живинокооп, Грос, Семенарна, како и нестопански објекти на ул.Првомајска – 4,6,8,10,12,18
  • КЕЦ Штип – во период од 10:00 – 12:00 – без електрична енергија ќе останe дел од нас.Балканска-горна улица