ЕВН – Известување за планирани прекини 26.02.2018


Екипи на ЕВН Македонија, на 26.02.2018 год. поради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енерија, ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа, поради што без снабдување со електрична енергија ќе останат населените места на следните локации:

 

 

• КЕЦ Кавадарци – во период од 10:00 – 13:30 – без електрична енергија ќе останe дел од ул. 25-ти Мај
• КЕЦ Кавадарци – во период од 08:00 – 10:00 – без електрична енергија ќе остане Дел од ул. Цано Поп Ристов и пазариште
• КЕЦ Скопје Аеродром- во период од 08:30 – 15:00 – без електрична енергија ќе остане Лисиче: ул.Горноврановска
• КЕЦ Гостивар- во период од 09:30 ч – 15:30 ч без електрична енергија ќе остане с.Беловиште ( област Лопушник)
• КЕЦ Тетово – во период од 09:00 ч – 12:00 ч без електрична енергија ќе остане дел од потрошувачите во с.Слатино (покрај патот кон Јажинце)
• КЕЦ Штип – во период од 09:30 ч – 14:00 ч без електрична енергија ќе остане нас.Баби, ул.Кирил Пејчиновиќ
• КЕЦ Делчево – во период од 12:00 ч – 13:00 ч без електрична енергија ќе остане Берово: дел од ул Велко Влаховиќ и Борис Кидрич
• КЕЦ Скопје Ѓорче Петров – во период од 09:00 ч – 15:00 ч без електрична енергија ќе остане Скопје-Шуто Оризари: Дел од ул.Пелагонија