ЕВН – Известување за планирани прекини за 15.02.2018


Екипи на ЕВН Македонија, на  15.02.2018 год. поради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енерија, ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа, поради што без снабдување со електрична енергија ќе останат населените места на следните локации:


 

 

 • КЕЦ Тетово – во период од 10:05 – 12:30 – без електрична енергија ќе останат с.Шипковица, Шипковачко Теќе, с.Бродец, с.Вешала, с.Бозовце, с.Вејце, ХЕЦ Вејачка Река
 • КЕЦ Ѓорче Петров – во период од 10:00 – 15:00 –  без електрична енергија ќе останат Скопје-Карпош: Спортска сала Работнички, Воено игралиште-Градски парк, Ресторани Маракана и Уранија, Ресторан кај Вршац, Тениски терени Југ и Уранија, Градска плажа и околните објекти
 • КЕЦ Ѓорче Петров – во период од 09:30 – 11:30 – без електрична енергија ќе остане Скопје-Карпош: ул.Љубљанска бр.6 во објектот Сити тауер
 • КЕЦ Ѓорче Петров – во период од 09:00 – 12:00 – без електрична енергија ќе остане Дел од с.Никиштане
 • КЕЦ Васил Главинов– во период од 09:00 ч – 15:00 ч без електрична енергија ќе останат Сингелиќ: дел од ул. Јужноморавски Бригади, дел од ул. Жегљане, дел од ул. Среќко Пужалка, дел од ул. Товарник, дел од ул. Палмиро Тољати
 • КЕЦ Васил Главинов– во период од 08:30 ч – 14:30 ч без електрична енергија ќе останат Скопје-Чаир: ул.Чаирска броеви од 98 до 108 и околните куќи
 • КЕЦ Аеродром – во период од 08:30 ч – 14:00 ч без електрична енергија ќе остане Драчево: ул.Киро Фетак –  1
 • КЕЦ Куманово – во период од 08:00 ч – 11:00 ч без електрична енергија ќе остане дел од ул.Димитар Влахов
 • КЕЦ Куманово – во период од 11:00 ч – 15:00 ч без електрична енергија ќе остане дел од ул. 29 Ноември
 • КЕЦ Куманово – во период од 09:00 ч – 15:00 ч без електрична енергија ќе остане дел од ул. Благе И Гуне
 • КЕЦ Куманово – во период од 08:00 ч – 15:00 ч без електрична енергија ќе останат Агино село, Романовце, Брзак
 • КЕЦ Штип – во период од 10:00 ч – 14:00 ч без електрична енергија ќе остане Малино : Преодски ливади, с.Малино и Алакинци
 • КЕЦ Прилеп – во период од 09:00 ч – 15:00 ч без електрична енергија ќе остане дел од викенд населба  Маркова Чешма
 • КЕЦ Кочани – во период од 10:00 ч – 14:30 ч без електрична енергија ќе остане Пробиштип: ул.8ми Септември, ул.28.Август,ул.Јане Сандански, ул.9ти Мај, ул.Нада Михајлова, ул.Црн Врв, ул.Кочо Рацин
 • КЕЦ Охрид – во период од 10:00 ч – 12:00 ч без електрична енергија ќе остане Љубојно: од поштата кон езеро по главната улица
 • КЕЦ Делчево – во период од 11:00 ч – 12:00 ч без електрична енергија ќе остане Пехчево:  дел од ул Истра
 • КЕЦ Делчево – во период од 10:00 ч – 14:30 ч без електрична енергија ќе остане Македонска Каменица: ул.Вера Јоциќ, Горна река и дел од ул.14 Јуни
 • КЕЦ Кратово – во период од 09:00 ч – 15:00 ч без електрична енергија ќе остане с.Гиновци
 • КЕЦ Гостивар – во период од 09:30 ч – 15:30 ч без електрична енергија ќе остане Неготино-Полошко: област кај столар
 • КЕЦ Струмица – во период од 10:00 ч – 14:00 ч без електрична енергија ќе остане с.Сушица, горен дел од село кон река од лимена трафостаница