ЕВН – Известување за планирани прекини 21.02.2018


Екипи на ЕВН Македонија, на  21.02.2018 год. поради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енерија, ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа, поради што без снабдување со електрична енергија ќе останат населените места на следните локации:


 

  • КЕЦ Скопје Аеродром – во период од 08:30 – 10:30 – без електрична енергија ќе останат Скопје-Кисела Вода: ул Киро Крстевски и околината
  • КЕЦ Скопје Аеродром – во период од 09:00 – 11:00 – без електрична енергија ќе останe Скопје-Аеродром: ул Тодор Чангов, делот кај Пелагонија, кон Вардар
  • КЕЦ Скопје Ѓорче Петров – во период од 09:00 – 12:30 – без електрична енергија ќе останe Скопје-Шуто Оризари: Дел од ул.Вашингтонска
  • КЕЦ Тетово – во период од 09:00 – 15:00 – без електрична енергија ќе останe дел од с.Слатино кон Црква
  • КЕЦ Прилеп – во период од 09:30 – 15:30 – без електрична енергија ќе останe дел од викенд населба Маркова Чешма
  • КЕЦ Гостивар – во период од 09:30 – 15:30 – без електрична енергија ќе останe НЕГОТИНО – ПОЛОШКО: Област кај столар
  • КЕЦ Велес – во период од 09:30 – 10:30 – без електрична енергија ќе останe Речани: Потрошувачите од ул.Академик Пенчо Давчев кон индустриска зона Речани 2
  • КЕЦ Кочани – во период од 10:30 – 14:30 – без електрична енергија ќе останe Пробиштип: ул. 9ти Мај, ул. Нада Михајлова, ул.8ми Септември, ул. Црн Врв, ул. Јане Сандански, ул.28ми Август
  • КЕЦ Кочани – во период од 10:30 – 14:00 – без електрична енергија ќе останe с.Калиманци