Колумни

Скопје и скопската област во времето на Македонското (Самоиловото) царство (969-1018) – 4 дел

Почнувајќи од средината на IX век, па се до крајот на владеењето на бугарскиот цар Петар (927 – 969), поголемиот дел од територијата на Македонија влегувала во составот на средновековната бугарска држава. По неговата смрт […]

Колумни

Скопската епископија (митрополија) во периодот од X до XIV век – 3 дел

Активниот црковен живот во Скопје и околината продолжил и кога територијата на Македонија, по повторното христијанизирање, влегол во византиската културна сфера (864 год.). Првото споменување на Скопската диецеза по доаѓањето на Словените на овие простори […]

Колумни

Ширењето и етаблирањето на христијанството во доцноантичко Скупи и неговата околина (1)

Ширењето на христијанството во Македонија започнало со мисионерско патување на апостолот Павле[1]. Кон средината на I век тој престојувал неколку пати во Македонија, каде што го проповедал христијанството меѓу локалното население. Првата посета на Македонија […]