Став

Проф. Котлар: Бидете храбри, оти борбата за Името и идентитетот почнува од денес. Од овој миг.

📚 MAKEДОНСКИ МАНИФЕСТ Јавно обраќање до македонскиот народ (напишано од Ефтим Клетников, а разработен и прифатен од проф. Наташа Котлар, проф. Пренџов, диригентот Запров, амасадорот М.Корнети, проф. Ц.Гавровски, Олгица Трајковска, правник Дардан Венетски и други членови […]