Колумни

ХЕРОИНАТА БАБА ПАРА ГРДАНОВСКА ОД ИЛИНДЕНСКО КРУШЕВО

Ретки се, во светската историја на револуциите, да се истакнат и жени-старици. И нашата Илинденска револуцијa не останала “сиромашна” од еден таков лик. Тоа е баба Пара Грдановска. За жал, речиси,и никаде , со ништо […]