Обединетата Македоска Дијаспора (ОМД) со жалење ја прими веста за загубата на Академик Блаже Ристовски


Обединетата Македоска Дијаспора (ОМД) со жалење ја прими веста за загубата на големиот Mакедонски книжевен историчар, филoлог, фолклорист и поборник за македонските национални интереси, Академик Блаже Ристовски.


 

ОМД верно ќе го негува споменот на редовниот член на Македонската Академија на Науките и Уметностите (МАНУ), како и неговата поддршка во отпор на Договорот за Добрососедство со Бугарија и Преспанскиот Договор.

Вечен му спомен и сочуство до фамилијата!