ЕУ бирократите конечно слушнаа за разочарувањето на Македонците од ЕУ


Маријана Петир зборуваше за прашањето на Република Македонија и започнувањето на пристапни преговори за ЕУ. Им го објасни зголеменото разочарување на Македонците од односот на ЕУ кон Република Македонија и од двојните стандарди кои ЕУ ги практикува.


 

Видете го нејзиното излагање во ЕУ парламентот…