Зоран Витанов: Свесни ли сме колку назадуваме како светска цивилизација ако го загушиме лидерството, либертаријантството, претприемништвото и слободата?


Од Француската револуција наваму, луѓето осознале дека рамноправноста и индивидуалната слобода се основни вредности. Па сепак, тие две вредности се спротивставуваат една со друга.Еднаквост може да има само ако ги ограничиш успешните!

Секој кој го читал Чарлс Дикенс знае дека Европа во 19ти век и дава вредност на индивидуалната слобода, а секој кој го читал Солженицин знае како комунистичкиот идеал за еднаквост доведува до брутални тирании кои се обидуваат да го контролираат секој аспект од животот, па дури и слобода на движење, дури и на мислење!!!

Секој кој ја читал Ајн Ранд знае дека нема прогрес ако ги ограничиш успешните! Затоа комунизмот води кон регрес!

Денешните неолиберали под плаштот на еднаквоста, наметнуваат најсуров вид на тоталитаризам, каде основна жртва е ИНДИВИДУАЛНАТА слобода! Во име на општо добро и еднаквост, тие бараат од вас да ги жртвувате слободата и прогресот!

Која е смислата на живот без слобода? Како ќе им помогнеш на неуспешните без прогрес? Со тоа што ќе им се придружиш во сиромаштијата? Свесни ли сме колку назадуваме како светска цивилизација ако го загушиме лидерството, либертаријантството, претприемништвото и слободата?