Солза Грчева: Веднаш да и кажам на пописната комисија кај мене да не доаѓа


Веднаш да и кажам на пописната комисија кај мене да не доаѓа. Врата нема да им отвориме. Нам децата не смеат да ни влезат, не пак некои непознати што шетале од куќа на куќа. Нема шанси!Во пандемија се прават само шверцерски избори и попис.Резултатите нема да се релевантни и при промена на власта ќе се прави нов попис по сите стандарди!