Солза Грчева: Продолжете “братја” Б’лгари…само ни се враќа моралот!!!


Денешното бугарско вето ни го потврди македонскиот идентитет. На “братски” народ му се помага, не му се ставаат кочници. Според тоа докажавте дека сме нешто сосема друго.
Само се плашам дека Заев е спремен во идниве неколку денови да ведне кичма до земја.
Продолжете “братја” Б’лгари…само ни се враќа моралот!!!