Солза Грчева: На Голо Брдо, општина Дебар, а сега Пешкопеја, Албанците не сакаат да му дадат статус на општина


На Голо Брдо, општина Дебар, а сега Пешкопеја, Албанците не сакаат да му дадат статус на општина.

 

 

Таму се околу 200 села со чисти Македонци, кои сега ги преобраќаат во Бугари. Од село Ербеле, сега во Албанија, е и семејството на Горан Стефановски.

Инаку, еве сликовито потсетување на избеглиците од Дебар и целата околија, од балистичкиот терор во војната.

Меѓу нив и семејството на мојата мајка, дебранка.

На сликата, сиротите со тоа што можеле да го натоварат, минуваат низ Охрид, каде луѓето од чаршијата ги гледаат вџашени од трагедијата.

За “балансерот” ми е зборот.