Синоличка Трпкова: Никако да се види подалеку од сопствениот носКој знае колку судбини во земјава со децении се решавани од некомпетентни, криминогени, коруптивни ликови на позиции, па и обични работни места …кој знае колку животи и настани можеле да имаат инаков тек, доколку погрешни луѓе не седеле на одговорни места.


 

Од небрежност, незнаење, алчност, осветољубивост и примитивизам уништени семејства и иднини.

Никако да се види подалеку од сопствениот нос.