Проф. Росоклија: Власт се освојува, не се добива, како и сѐ друго во животот


НАИВНИ ИЛИ ГЛУПАВИ


 

Само многу наивни или многу глупави, мислат дека власта некој ќе им ја даде. Власт се освојува, не се добива, како и сѐ друго во животот.

Се освојува со програма (или со револуција), не се освојува со дворски игри.

Во македонската реалност, кога на тој што ја губи власта му се заканува затвор и губење на имотот, самата идеја дека тој некој ќе се откаже од власта, е налудничава.

*Ова го напишав во моментот кога најнеморалната лидерска личност во македонската историја, најави оставка од морални причини.