Проф. Росоклија: Треба да престанеме да зборуваме за “промена на името”Треба да престанеме да зборуваме за “промена на името”. Нам не ни го променија името, нам ни го одземаа правото да сме Македонци, а со преспанскиот и со бугарскиот “договор”, инсталираниве што глумат власт и владеење, во наше име потпишаа дека Македонци никаде не постојат.