Проф. Котлар: А, со овие „нашиве“ без разлика на бојата, нема што да се прави, тешко и горко…!

kotlar
Facebook
Twitter
LinkedIn

Жозеп Борел, вели: „Државата да не се враќа назад, да се создадат услови за усвојување на уставните амандмани…“!
Нека му каже некој, дека македонската држава е веќе уназадена од севозможните северни псевдополитичари – врховистичко-балистички преспанисти, хроностерици и интриганти! Затоа, основен услов за усвојување на „уставните измени“ би било ЕУ да го осуди и елимира бугарскиот национализам и шовинизам, како нејзин продукт! Сé додека ЕУ ја толерира бугарската негација на Македонците и на македонската идентитетска и историска посебност, ништо од „бизнисот“! Сепак, македонската држава е резултат на антифашистичката борба на македонскиот народ, кажете му го барем ова!

А, со овие „нашиве“ без разлика на бојата, нема што да се прави, тешко и горко…!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Можеби ќе ве интересира: