Игор Дурловски: … а потоа….


Поништување на штетните договори, ослободување на невините од затвор, одговорност а потоа помирување.