За инвестирање во животната средина 98.000.000 денари


– Владата денеска, на предлог на Министерството за животна средина и просторно планирање, ја донесе Програмата за инвестирање во животната средина за 2021 година. За Програмата се предвидени вкупно  98.000.000 денари.-Доделувањето на средствата за проекти од оваа Програма ќе биде врз основа на дефинирани критериуми кои ќе го земат во предвид и критериумот за рамномерен регионален развој, согласно степенот на развиеност на планските региони во Република Северна Македонија, утврдени во Јавниот конкурс, а дел од нив се наменети за поддршка на мерки и активности за намалување на загадувањето на воздухот и за мерки за заштита и унапредување на природата, соопшти владината прес-служба.