Котлар: Создади нова иднина – стипендија за најдобрите ученици, учениците од социјално загрозените семејства и талентираните ученициript>

Ќе обезбедиме стипендии за ученици од социјално загрзоени семејства, талентирани ученици и за првенците на генерација од основните училишта.


 

Ќе обезбедиме секоја година по 20 стипендии за најдобрите студенти од општина Центар.

За Центар со душа!