Точниот одговор е:

А. Никотинот не е примарна причина за болести поврзани со пушењето.

Никотинот е природна состојка која се јавува во растението тутун. Никотинот, иако создава зависност и не е без ризик, не е примарната причина за болести поврзани со пушењето. Всушност, експертите се согласуваат дека болестите поврзани со пушењето се предизвикани првенствено од хронично изложување на штетните состојки што се создаваат кога тутунот согорува. Многу луѓе сè уште погрешно веруваат дека никотинот е главна причина за болести поврзани со тутунот.

 

Дознај повеќе:

ЛИНК

Автор: ФМТКП ДОО Скопје

 

*Овој текст и анкетата се наменети за едукација со цел превенција од изложеноста на тутунски чад. Истиот не може во било која смисла да се доведува во врска со промоција и рекламирање на било кои категории на производи или индустријата.