Жито Лукс со поддршка на Црвениот крст во реализација на Летниот камп во Ливадиште за деца од социјално ранливи категории


Црвениот крст на Република Северна Македонија и Општинската организација Карпош и годинава го реализираа летниот камп „СИТЕ СМЕ ИСТИ З“ во Ливадиште, чија цел е помош и поддршка во воспитно-образовниот процес и подобрување на социјализацијата на деца и млади со попреченост, деца од социјално-загрозени семејства, деца со општи и специфични потешкотии во учењето и деца од еднородителски семејства. Летниот камп е дел од проектот „ХУМАНКО“ што веќе 14 години го реализираат младите од Клубот на млади при Црвен крст.

 

 

Жито Лукс како општествено одговорна компанија традиционално го поддржа овој летен камп со својата палета на производи со цел да придонесе во целокупната организација и да им овозможи на учесниците да почувствуваат поразлично секојдневие и целосно да се препуштат на убавините што ги носи со себе летото, едукативните и забавни игри, и спортски активности организирани од летниот камп.

Во изминатите неколку години Црвен крст успешно ја реализира својата цел со постојана помош од Жито Лукс, компанија што се покажа како вистински партнер, со редовни донации и помош онаму каде што е најпотребно.