Владата донесе протоколи за градинките, факултетите, основните и средните училишта


Градинките се отвораат на почетокот, а гранциите на средина на јуни, место државен карантин – домашна самоизолација - МИА

Скопје, 30 мај 2020 () – Владата на денешната седница донесе Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување Ковид-19, како и протокол за активности во установите за згрижување и воспитување деца по престанување на траењето на вонредната состојба, протокол за утврдување на процедурата за запишување на ученици во прво одделение, за запишувањето ученици во средните училишта во учебната 2020/2021 година, протокол за Математичко-информатичката гимназија за време на полагање на приемниот испит на учениците во учебната 2020/2021 година, како и протокол за утврдување и постапување на јавните и приватните високообразовни установи, односно единиците во нивниот состав, при изведување на испитите и полагањето во просториите на високообразовните установи (јавни и приватни).


 

-Активностите, начинот на работа и условите поврзани со воспитно-образовниот процес во сите установи за згрижување и воспитување деца –  градинки и центри за ран детски развој се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот за активности во установите за згрижување и воспитание на деца по престанување на траењето на вонредната состојба на територијата на Република Северна Македонија од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од Министерството за труд и социјална политика, кој е даден во Прилог број 9 и е составен дел на оваа одлука, наведуваат од Владата.

Активностите, начинот на работа и условите поврзани со постапката за запишување ученици во прво одделение во основните училишта и во прва година во средните школи за учебната 2020/2021 година се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот за утврдување на процедурата за запишување на ученици во прво одделение во основните училишта од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од Министерството за образование и наука, кој е даден во Прилог број 10 и Протоколот за постапување на средните училишта за време на запишувањето на ученици во прва година во учебната 2020/2021 година кој е даден во Прилог број 11 и се составен дел на оваа одлука.

Според Владата, активностите, начинот на работа и условите поврзани со постапувањето на Математичко – информатичката гимназија за време на полагање на приемниот испит на ученици во учебната 2020/2021 година се утврдуваат во и одвиваат с о задолжително почитување на Протоколот за постапување на Математичко  информатичката гимназија за време на полагање на приемниот испит на ученици во учебната 2020/2021 година од Комисијата за заразни болести ПР И Министерството за здравство и од Министерството за образование и наука, ко) е даден во Прилог број 12 и е составен дел на оваа одлука.

-Активностите, начинот на работа и условите поврзани со изведувањето на испитите во просториите на јавните и приватните високообразовни установи во Република Северна Македонија, односно единиците во состав на истите се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот за утврдување и постапување на јавните и приватните високообразовни установи, односно единиците во состав на истите при изведување на испитите од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од Министерството за образование и наука, кој е даден во Прилог број 13 и е составен дел на оваа одлука, информира владината прес-служба.