Уште еден доказ за вистината и величината за Охридската Архиепископија (ВИДЕО)

Уште еден доказ за вистината и величината за Охридската Архиепископија, Вистинијана Прва !
Си знаел Благочестивиот Македонски цар Душан Стефан Силниот, зошто да се круниса во Скопје, а крунисувањето да го води лично Охридскиот Археископ, а не Патријархот на
Патријаршијата од Ипекс ( Пеќ).

Во 1530 година, четворица патријарси му испратиле писмо на Археископот на Охридската Архиепископија со кое го потсетуваат дека Пеќката Патријаршија нема афтокефалност, ниту пак како таква постоела.
Тоа не била ниту Црквата на Св. Сава во 1219 година, ниту во времето на Душан Стефан во 1346 година
Ова е потврдено со Одлуката од септември1530 година, испратена до Охридскиот Археископ Прохор, а потпишана од четворицата православни патријарси, Цариградскиот Јеремија, , Еуросајлемскиот Јосип, Александрискиот Јоаким и Антиохијскиот Михајло потврдуваат дека Црквата од Ипекс ( Пеќ ) и цела Србија,се под раката на светата Охридската Архиепископија , така било од древни времиња и така ќе остане.

Facebook
Twitter
LinkedIn