Судот во Струга го бара Коста, роден 1879та, исчезнат 1944та!