Проект за поддршка на лицата со оштетен вид

Проектот за поддршка на лицата со оштетен вид во земјава, што содржи образовна, здравствена и социјална компонента е петгодишен проект инициран и финансиран од УСАИД и Интернационалната фондација Лајонс Клуб со вкупен буџет од околу 1,1 … Continue reading Проект за поддршка на лицата со оштетен вид