Теренската вакцинација продолжува утре во 31 населено место


 Теренската вакцинација продолжува и утре во 31 населено место. Вакцинацијата, како што соопшти попладнево Министерството за здравство, ќе се одвива во следниве населени места:


 

Тетово – Боговиње, Ново Село, Селца, Кече

Берово – Мачево

Гостивар – Балиндол, Турчане

Свети Николе – Павлешенци, Ѓуѓанци

Струмица – Василево

Неготино – Вешје, Д.Дисан

Пробиштип – Стрмош

Кочани – Грдовци

Кичево – Другово, Србјани, Пополжани, Манистирско Доленци

Битола – Беранци, Д.Српци, Лознани, Вашарејца, Новоелани, Ивањевци, Свето Тодори, Подино, Трновци

Македонски Брод – Брезница, Близанско, Тажево

Велес – Оризари

Од Министерството за здравство посочија дека секојдневно информираат преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање за Ковид-19.