Обука за процена на профилот на беглаците од Украина и утврдување на нивните приоритетни потреби


 


 

Денес на Филозофски факултет во Скопје, по иницијатива на Министерство за труд и социјална политика и со поддршка на IOM – UN Migration, UNHCR, the UN Refugee Agency и UNFPA се одржа обука за студенти со цел процена на профилот на беглаците од Украина и утврдување на нивните приоритетни потреби.