На првиот „Демо ден“ на Бреинстер, студентите од Академијата за Data science презентираа реални проекти пред над 40 компании


Студентите од Академијата за Data science на Бреинстер ги презентираа своите проекти пред повеќе од 40 компании. На првиот „Демо ден“, чија главна цел е да ги поврзе студентите со потенцијални работодавачи, учествуваа над 150 лица, професионалци и претставници на компании кои работат во областа. Присутните имаа можност да постават прашања за проектите, а компаниите добија и портфолија на сите учесници кои успешно ја завршија Академијата. Овој настан е една од главните кариерни активности на Брејнстер, преку кои компанијата им помага на студентите да дојдат до квалитетно вработување во професијата која ја сакаат.„Наша цел со отворање на Акaдемијата за Data science беше да креираме програма која ќе одговори на една од најбараните и најкомплексните професии на денешницата. Присуството на најрелевантните компании и професионалци на Демо денот зборува за сериозноста на програмата и резултатите од учењето. Дополнително, ја покажува нашата определеност приказната да не заврши со давање сертификат, туку да овозможиме цврста кариерна подршка на нашите студенти до самото вработување па и по него. Демо денот е дел од сите активности во оваа насока, опфатени со Learning & Hiring програмата за која оваа година бевме избрани за најдобро дигитално решение од областа на едукацијата во државава. Бројката од над 70% вработени студенти по посетувањето на наставата во Бреинстер, како и огромната бројка на студенти кои добија унапредувања во кариерите е уше еден показател за успешноста на нашиот модел на работење“, истакнува Петар Ниновски од Бреинстер.

Септември 2020 означи точно една година од започнување на првата Академија за Data science на Бреинстер – најинтензивната и најкомплексната понудена програма. Годината беше проследена со многу успеси – шест завршени проекти, вработувања и што е најважно – етаблирање на нов начин за учење на најкомплексните и најбарани дигитални вештини. Во септември се воспостави првото партнерство со меѓународна компанија, кое резултираше со вработување на двајца студенти од Академијата во фирма од Словачка. Оваа година започна со работа и Академијата за Data science во Виена, а следната година оваа програма Бреинстер ќе ја понуди уште на три интернационални пазари.